Τηλεφωνικό κέντρο Slican NCP

Το τηλεφωνικό κέντρο Slican NCP είναι μια πλατφόρμα IP τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζει έως και 300 ταυτόχρονες κλήσεις φωνής και 20 βίντεο συνδέσεις για έως και 10.000 χρήστες.