Τηλεφωνικό Κέντρο Panasonic KX-NS500

    Ένα νέο Smart PBX για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πλήρη υποστήριξη για Unified Communication. Το έξυπνο Panasonic KX-NS500 αποτελεί ένα οικονομικά προσιτό σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο τόσο για παραδοσιακό και όσο και για IP περιβάλλον υποδομών, είναι ευέλικτο και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξης μιας επιχείρησης. To KX-NS500 είναι ένα Unified Communication[…]