27 Ιουλίου 2017

Λύσεις & Υπηρεσίες

λύσεις και υπηρεσίες

Λύσεις για όλους

Η innovatec προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πριν και μετά την πώληση. Προτεραιότητά μας ο σχεδιασμός λύσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης που συνοδεύονται από άμεση και συνεχή τεχνική υποστήριξη. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς. Στην περίπτωση των συστημάτων ασφαλείας ο υπεύθυνος μηχανικός έχει άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία και όπως αυτή καθορίζεται βάση νόμου.

Αναλαμβάνουμε:

• Κατασκευή Δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης και πιστοποίησης του

• Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

• Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας

• Εγκατάσταση Συστημάτων Ήχου

• Εγκατάσταση δικτυακών συστημάτων και WiFi Hotspot

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης On Site

Λύσεις για επιχειρήσεις

Λύσεις για Ξενοδοχεία