5 Ιουνίου 2017

Τομείς δραστηριότητας

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας προσφέρει επαγγελματικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας. Εγκαθιστούμε σύγχρονα συστήματα και δίνουμε λύσεις που υπερκαλύπτουν κάθε ανάγκη.

Τηλεφωνικά Συστήματα, Τηλεφωνικά Κέντρα

Συστήματα Συναγερμού, Καμερών, Πρόσβασης

Μεγαφωνικά Συστήματα Ανακοινώσεων – Ηχεία

Δικτυακά Συστήματα – Wifi hotspot